Tut Jande Ne Kai Vaar Khoon De Rishte… Par Dosti De Kade Tutde Nahi…

Dosti

Tuhadi Dosti Asi Is Tara Nibhavange

Dosti

Dosti Karo Taan Dhokha Na Dena

Dosti

Khas Yaar Hi Hunde Ne Roop Rab Da

Dosti